Uvjeti poslovanja

 

Općim uvjetima poslovanja CARLTON nekretnine - real estate uređuje se poslovni odnos između CARLTON nekretnine - real estate i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja sa CARLTON nekretnine - real estate sklapa ugovor o posredovanju.

 

POSREDOVANJE ZA NAJAM/ZAKUP

 

Kada najmodavac/zakupodavac da nalog CARLTON nekretnine - real estate da posreduje kod najma/zakupa njegove nekretnine, odnosno kada najmoprimac/zakupnik da nalog CARLTON nekretnine - real estete da ga dovede u vezu s osobom koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o najmu/zakupu ili kada najmoprimac/zakupnik da nalog CARLTON nekretnine - real estate da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup, a CARLTON nekretnine - real estate će sa njime sklopiti ugovor/nalog o posredovanju.

 

Obveze CARLTON nekretnine - real estate je da provjeri vlasništvo nekretnine koje je predmet najma/zakupa, da izvrši prezentaciju predmetne nekretnine, da vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup predmetne nekretnine, da ishodi izradu ugovora o najmu/zakupu, te da prisustvuje primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

 

POSREDNIČKA NAKNADA ZA NAJAM/ZAKUP

 

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Agencijska naknada se plača prilikom potpisivanja ugovora o najmu/zakupu.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca/zakupodavca:

- za najam/zakup kraći od godine dana: 20% od ukupnog iznosa

- za najam/zakup trajanja od 1 do 5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine.

- za najam/zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine .

Navedena naknada naplaćuje se u iznosu mjesečne najamnine od najmodavca i u iznosu od mjesečne najamnine od zakupodavca.

 

UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – provizija od najmoprimca/zakupnika:

- za najam/zakup kraći od godine dana: 20% ukupnog iznosa

- za najam/zakup trajanja od 1 do 5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine.

- za najam/zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine.

Navedena naknada naplaćuje se u iznosu mjesečne najamnine od najmoprimca i u iznosu od mjesečne najamnine od zakupnika.

 

U slučaju kada najmoprimac unajmljuje ili uzima u zakup nekretninu na period manji od 6 mjeseci posrednik mu može naplatiti cijeli iznos mjesečne najmamnine kao proviziju.

 

POSREDOVANJE ZA PRODAVATELJA

 

Kada Prodavatelj da nalog da CARLTON nekretnine - real estate posreduje u prodaji njegove nekretnine, CARLTON nekretnine - real estate će s prodavateljem sklopiti ugovor o posredovanju.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama CARLTON nekretnine - real estate se obvezuje obavljati osobito slijedeće za prodavatelja (nalogodavca):

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,

2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.

4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

5. omogućiti pregled nekretnina,

6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora

7. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište.

 

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA

 

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja kupoprodajnog predugovora.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina CARLTON nekretnine - real estate će naplatiti proviziju od prodavatelja u iznosu od 2 % od ugovorene kupoprodajne cijene.

 

CARLTON nekretnine - real estate zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6 % kupoprodajne cijene nekretnine.

 

POSREDOVANJE ZA KUPCA

 

Kada kupac da nalog da ga CARLTON nekretnine - real estate dovede u vezu s prodavateljem nekretnine ili kada kupac da nalog CARLTON nekretnine - real estate da posreduje prilikom kupnje nekretnine, CARLTON nekretnine - real estate s kupcem potpisuje ugovor/nalog o posredovanju. Ugovorom/nalogom o posredovanju u prometu nekretninama CARLTON nekretnine - real estate se obvezuje obavljati osobito slijedeće za kupca (nalogodavca):

 

1. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje

2. kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina,

3. u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, prisustvovati solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, nakon čega se prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke,

4. nakon što hipoteka bude uknjižena kupcu dostaviti rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom,

5. prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine,

6. upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili sa uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina.

 

 

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE KUPCA

 

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja kupoprodajnog predugovora.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina CARLTON nekretnine - real estate naplaćuje proviziju od kupca u iznosu od 2 % od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine.

 

CARLTON nekretnine - real estate zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

 

u slučaju da se posao ne realizira, a ugovor je poslan strankama, Agencija naplaćuje izradu ugovora prema sljedećim kriterijima: 
1.) Jednojezični ugovor o najmu stana 1.500,00 kuna
2.) Dvojezični ugovor o najmu stana 2.400,00 kuna
3.) Ugovor o kupoprodaji nekretnine 3.000,00 kuna
4.) Predugovor o kupoprodaji nekretnine 2.000,00 kunaU Zagrebu, 02.11.2017.

 

CARLTON nekretnine - real estate